������� ���� / Dark Shadows (2012)

 
������� ���� / Dark Shadows (2012) ����: �������

��� ������: 2012
����: �������, ���������, �������
��������: ��� �����
� ������� �����: ������ ����, ������ ��������, ������ ����� ������, ��� ����, ����� ��� �����, ������ �� ������, ����� ������, ���� ����� �����, �������� �������� ������:

�������� �������� ���������, �������� �������, �����, ������� � ������ ������������ ���������, ���� �� ��������� ������� ������, ������ ������ �������� �����. ������ ������� � ���������� ������ ����� �����, ��� �������� ��� �� ������, ������, ��� ���� ������ � �������� ��� � ������� � ������� ������. ��� ���� ������ ��������� �������� ����������� �� ������, � ��� ����������� � ����� ������������ ���� 1972 ����. �� ������������ � ��������� � ������� � ������ ��� ������� �������������� ������. ������ ������� ��� ����� ����������� ���� �������� ����� �������� ������, � � ������� �� ��� ���� ���� �������� � �����.��������: ���

�����������������: 01:48:18

���������� �������� � ��������:�������, ��� � ��� �� ������� ������ ����������, ���������� ����������� �������� � ���������� ��������������.
������ ������� � �������� ����� ������.

����������� ��������

#1 xx-disel-xx, 10 �������� 2012 03:13
+5
���������� ����� ����� !!! 10/10
����� ���� ������ ������.
#2 muslimff, 26 ���� 2012 18:43
+1
��� ����������
#3 Elilu, 18 ���� 2012 10:31
+2
������!!! ����� + ���� ��� ������ ��������� ��������! ����� ����� ����������, ������� � �������
#4 Snegyrachka, 11 ���� 2012 19:21
+1
����� ����������!��� ��� ������ �� ������!
#5 dajanatim, 6 ���� 2012 14:27
0
���� ��� �� �������� ����
#6 KarinaVoron, 5 ���� 2012 23:03
+1
�������� �����)
������ ������,��� � �� ����� ���������� ���������....������ ������� ���...!!!
#7 Yolya, 3 ���� 2012 21:14
+1
�������� ��� 50 �� � 50 ������... ���, ������ �������� �� �����-�� �������, ���� ����� ������ ����� - �����. ;3
��� ����� ����� - ���� ������, ������ ��� ����� �� �������� ������ � �� ���������� �������, ��� �������������� �������, �������� �������� �� �����.
#8 Ulik-odessa, 31 ��� 2012 00:06
+2
����� �����
#9 Devushka_iz_snov, 22 ��� 2012 21:16
+1
����� ������� �����)������� ����������)������ ���� ������ ��������� ������ � �����������
#10 Mrs. Black, 20 ��� 2012 23:52
+1
� ��������� ����� � ������ �� ���� ���((( ������ �������� ����� � ��������� � �������...� ��� ������ 20 ����� �� ���� �����������
����� ��� ����������� � ���� � ������������ �� ��������� , ������� ����������� ������ ��������...����������� �������. ��������� ��������� �� ��������(
What doesn't kill you makes you stronger.
#11 Maskira, 20 ��� 2012 21:29
-1
���� ...����� ������ �� ��������. ������ � ���� � �������� ����������� �����.
#12 Madlend, 20 ��� 2012 18:01
+1
����� ��������..., �� ���������� �����.
�� ��������� �� ������. ������ ���������� ���� ������ ��� ������. � ��������� � ������������ ������ ��������, ����� ����������� ������������� �������� ��� ������������ ����������� ��������������.
#13 Gromova-GT, 20 ��� 2012 06:10
-1
�� "����", ���� ���� ��� ���������, ���� ������������ �������, �� � ��� ���� ��� �� ����. �������� ����� ������!!!
#14 margoscha, 19 ��� 2012 18:24
+1
ja smotrela etot film 3 dnja nazad v kino pravdo na nimeckom .. ponravilsja!
#15 ledykate, 18 ��� 2012 01:57
+1
����� ������ �����
#16 smanixa, 17 ��� 2012 15:55
0
����� �� �����...� ������ ������ ���� ��� ������� �� ������� �����
#17 ���������, 16 ��� 2012 19:45
+2
����� ���� ������ ��� ������ �� ������)
������ ���� ������ �����)
�������� �����)
#18 anniutaa, 16 ��� 2012 18:36
0
 ����������� ����� ��������������
#19 koryzhenko, 15 ��� 2012 11:59
0
����� ������, ����� ����
#20 Forest Gamp, 14 ��� 2012 23:55
+2
������ ����������
#21 mantrid, 14 ��� 2012 19:02
0
�� �� ��, ����
#22 mantrid, 14 ��� 2012 17:26
0
������ �� ����� ������� �����
#23 Robin van Persie, 14 ��� 2012 16:55
+2
����� ������ ������� ������ �� ����� ��� ����� ����� ������� ��� ������ ����� 5/10 � ����� 10/10 �� ����
#24 darius777, 14 ��� 2012 13:01
0
#25 inmor, 14 ��� 2012 11:35
+1
������� � ���������� ! ����� !!!! ����� ��� ������� )))
#26 DOMINANT, 14 ��� 2012 05:24
0
��������� �����,��������� �����...�� ����
#27 timosha1608, 13 ��� 2012 23:50
+1
�������� �� ������ �������?
#28 fenyls, 13 ��� 2012 23:01
0
������ ������� ������!!!
#29 NBonita, 13 ��� 2012 21:18
0
����� ������� ���������� �����..� ��� ���� ��� ������ �� ������
#30 shurik8686, 13 ��� 2012 15:11
0
������� �����
#31 Pasyuta, 13 ��� 2012 13:30
0
�����!!!!
#32 niger567, 13 ��� 2012 13:16
0
����
#33 Alika2010, 13 ��� 2012 11:25
0
�������� �����!
#34 doberman11, 13 ��� 2012 08:28
0
����� ����������!
����� ����� ����������!
#35 alma1994, 13 ��� 2012 07:51
+3
������� ��� ����
424
#36 natalka2006, 13 ��� 2012 06:44
+1
�����������,������� ���������� �� ������.���� �������� � ������� �������� ������ �����!!!!!
#37 ALIKI211987, 13 ��� 2012 04:24
-2
#38 Guntisbar, 13 ��� 2012 02:15
0
�����...
#39 WREK, 13 ��� 2012 00:47
0
#40 metaxin, 12 ��� 2012 22:42
+1
���� ������! ������ ���� � ����� ����������! ���� �� �� �� ����� ����� ���� � �� ���������� ������
������-���-���
#41 dok6577, 12 ��� 2012 22:42
0
�������� ����, ���������, ������������ ������ � ���� - ���������� ������� ������. � ��� �������� ����� ��������...
�� ���� ��� ���������� �����
#42 prorok111, 12 ��� 2012 22:34
0
�� ��� �� ������! ������ �������� �� ��������� :(
������ ������� - �� �������� ������,
������ ������� - ������ �������,
������ �� ����� - ����� ���������,
������ ����� ������ - ��������� ����...
#43 nataliveat, 12 ��� 2012 22:33
0
#44 prorok111, 12 ��� 2012 22:33
0
������ �� ���� ������ ����� :( �� 3
������ ������� - �� �������� ������,
������ ������� - ������ �������,
������ �� ����� - ����� ���������,
������ ����� ������ - ��������� ����...
#45 anabiozz, 12 ��� 2012 21:30
-2
����! ....��������� ������� ��������� ������� ����� �� ������ ��� �����)))
#46 dark2005dark2005, 12 ��� 2012 21:24
0
������� �������)
#47 maximsimon, 12 ��� 2012 20:05
0
���� ��������
#48 dieznort, 12 ��� 2012 18:52
+4
� ����� ����� ��� ����������,�� ������� ����������� ����� ��� �������, ������ ��� ����������� ��������� 70� �����, ������� �� ����� ��� �� ������ � ���������� ����, �� ������� ���� �� ���� ��������� ������� �� ������ ��������, �� � ������, � � ������, ��� ����� �� ������ ����������, ����� ��� ���� � �������, � �� ��� � �������� ������� ������� ����� �����, ������ ������� �� ������������ ���������� ��� ����� �� �� �� �� ���� ��������� ���������, �� �� ����� ���� � ����� ������� � ����� �������� ������������ ������� �� ����� ����������. � ����� ����� ������� ����������� ��������� ��� ������ 6/10 � �� ���� ������ � ���� ������� ��� �������� ������ �����, �� ����� ��� ������ ����������)
#49 neon091, 12 ��� 2012 17:19
-3
������....�������,� ��������� ������ ����������� ��� �������� ��� �� �������� ��� �� �������,� ����� ���� ��������� ���� ��� �� ����������.������ ����� ����������,� �� ������� ���� ��������� ���� ���������� ���� ����� ���� ���� �������� ������������ ����������)))
����������
����������, ����������� � ������ �����, �� ����� ��������� ����������� � ������ ����������.

��������� ��� ��������� Flash Player 9 ��� ����.

�������� ��� ����
���������
�����
���� ����������� ����������?

�������������
�����������
���������
��� �� �����������(-����)
�������� ���� ����������
��������...
����������
��� �������������
�������
2
�������_������
1
gorilaz
1
lirn
������
4
-Nicholas-
3
ynkers
3
disy
3
miju
�������� ���� ����������
��������...
exhack.ru — ������ ������, �������� ������ ���� HD �2013. All Rights Reserved.
Supported by 5-soft.com